Danh sách Thi kết thúc học phần môn Kinh tế chính trị Mác-Lenin ngày 09/09/2023 khoá 27 ngành MT

Xem thêm  [Khoa Kinh tế] DS thi ngày 15.06.2023 học phần Kinh tế vĩ mô K27.TM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *