Danh sách Thi kết thúc học phần môn Kinh tế chính trị Mác-Lenin ngày 09/09/2023 khoá 27 ngành AR

Xem thêm  [Khoa Kinh tế] DS thi ngày 16.06.2023 học phần Địa lý kinh tế Việt Nam K26.DL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *