Danh sách Thi kết thúc học phần môn Kinh tế chính trị Mác-Lenin ngày 08/09/2023 khoá 27 ngành LK

Xem thêm  Danh sách thi lại, nâng điểm môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoá 27 ngành RM thi ngày 15/05/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *