DS thi lại LKT ngày 3.3.2023 -K26 ngành TC

Xem thêm  Danh sách thi môn Pháp luật đại cương Khoá 26 - ngành tiếng Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *