Danh sách TL+NĐ học phần Kỹ năng giao tiếp từ ngày 01/03/2023 đếnn gày 05/03/2023

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA2 - ngày thi 14.06.2023 - ngành TR - Khoá 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *