Danh sách TL học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin Khoá 27 ngành TC ngày 03/03/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn "Các vấn đề chung về Hành chính tư pháp" thi ngày 7/10/2023 Khoá 25 ngành Luật Kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *