Danh sách thi môn Tin 2 (2 tín chỉ) Khoá 27 – ngành Công nghệ thông tin (Từ Sơn)

Xem thêm  DANH SÁCH THI LẠI, N NG ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 HỌC PHẦN HA1 NGÀY THI 01/3/2023 KHÓA 27 NGÀNH AR,CD,DK,DL,ĐG,KT,NH,QĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *