DANH SÁCH THI MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO KHOÁ 25 NGÀNH QLKD THI NGÀY 10/4/2023 – 12/4/2023

Xem thêm  Danh sách thi lại các môn thuộc Khoa Công nghệ thông tin (Điện toán đám mây & ứng dụng; Tin 1; Tin 2; Tin 3; Kịch bản ASP/Java Script/PHP; Quản trị mạng; Project, Web&Network; Tin chuyên ngành Dược; Đồ hoạ máy tính;...)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *