Danh sách thi môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoá 27 – lớp QL (2)

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA2 - ngày thi 15.06.2023 - ngành CO - Khoá 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *