Danh sách thi môn “Kĩ năng tư vấn pháp luật về hợp đồng và giải quyết tài chính trong lĩnh vực kinh doanh” thi ngày 6/10/2023 Khoá 25 ngành Luật Kinh tế

Xem thêm  Danh sách thi môn Kịch bản ASP/Java Script/PHP (4 tín chỉ) Khoá 27 - khoa Công nghệ thông tin (Từ Sơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *