Danh sách thi môn HA6 Khoá 25 – lớp ĐG (ngày 11/01/2023)

Xem thêm  DANH SÁCH THI LẠI, N NG ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 HỌC PHẦN HA1 NGÀY THI 06/3/2023 KHÓA 27 NGÀNH QM,QN,RM,TC,TM,XD,YK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *