Danh sách thi môn HA6 Khoá 24 NN2 – lớp TRA (ngày 11/01/2023)

Xem thêm  DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: TIN 2 (2 tín chỉ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *