Danh sách thi môn HA3 thi ngày 13/10/2023 Khoá 27 ngành DK, KT, DL, LK, QM, XD, ĐG

Xem thêm  Danh sách thi lại môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thi ngày 15/05 - 20/05/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *