Danh sách thi môn HA1 Khoá 27 – ngành QL từ QL27.01 đến QL27.44 (ngày 05/01/2023)

Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoá 27 - lớp TC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *