Danh sách thi môn HA1 Khoá 27 – lớp QĐ/QM/QN (ngày 05/01/2023)

Xem thêm  [Khoa Kinh tế] DS thi ngày 13.06.2023 học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin K27AR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *