Danh sách thi môn “Định mức lao động ” thi ngày 07/10/2023 Khoá 25 ngành QTKD

Xem thêm  Danh sách thi môn Kế hoạch hoá lao động Khoá 24 - ngành Quản trị kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *