Danh sách thi lại, nâng điểm môn Thống kê học Khoá 27 ngành NH thi ngày 17/05/2023

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA3 - ngày thi 13.06.2023 - ngành QĐ - Khoá 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *