Danh sách thi lại, nâng điểm môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoá 27 ngành RM thi ngày 15/05/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn "Kĩ năng giải quyết tranh chấp lao động" thi ngày 10/10/2023 Khoá 25 ngành Luật Kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *