Danh sách thi lại, nâng điểm môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoá 27 ngành DL thi ngày 20/05/2023

Xem thêm  Danh sách TL học phần Kinh tế chính trị Mác - Lenin Khoá 27 ngành QL ngày 04/03/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *