Danh sách thi lại, nâng điểm môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoá 24 ngành QN thi ngày 15/05/2023

Xem thêm  DANH SÁCH THI MÔN LUẬT KINH TẾ KHÓA 26 - NGÀNH KẾ TOÁN (TỪ SƠN) THI NGÀY 13.4.2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *