DANH SÁCH THI LẠI, N NG ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 HỌC PHẦN HA1 NGÀY THI 06/3/2023 KHÓA 27 NGÀNH QM,QN,RM,TC,TM,XD,YK

Xem thêm  DANH SÁCH THI LUẬT LAO ĐỘNG KHÓA 26 (NGÀNH LUẬT KINH TẾ) THI NGÀY 11/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *