DANH SÁCH THI LẠI, N NG ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 HỌC PHẦN HA1 NGÀY THI 02/3/2023 KHÓA 27 NGÀNH CO, LK, KM, QK

Xem thêm  Danh sách thi môn Luật đất đai Khoá 26 - ngành Luật kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *