DANH SÁCH THI LẠI, N NG ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 HỌC PHẦN HA1 NGÀY THI 01/3/2023 KHÓA 27 NGÀNH AR,CD,DK,DL,ĐG,KT,NH,QĐ

Xem thêm  Danh sách thi môn Khởi sự kinh doanh Khoá 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *