Danh sách thi lại môn “Pháp luật trong hành nghề CC, CT, HT, LLTP, QT” thi ngày 22/11/2023 Khoá 25 ngành LKT

Xem thêm  Danh sách thi môn Khoa học quản lý Khoá 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *