Danh sách thi lại môn Pháp luật đại cương Khoá 27 ngành QĐ thi ngày 18/05/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin Khoá 27 Ngành NH thi ngày 15/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *