Danh sách thi lại môn Pháp luật đại cương Khoá 26 ngành TM thi ngày 19/05/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin Khoá 27 Ngành CĐ thi ngày 15/04/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *