Danh sách thi lại môn “Luật Hình sự – tố tụng Hình sự” thi ngày 26/11/2023 Khoá 27 ngành LKT

Xem thêm  Danh sách TL+NĐ học phần Tổ chức lao động Khoá 24 ngành QTKD ngày 28/02/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *