Danh sách thi lại môn Luật hiến pháp Khoá 27 ngành LKT thi ngày 20/05/2023

Xem thêm  Danh sách TL học phần Kinh tế chính trị Mác - Lenin Khoá 27 ngành QN ngày 02/03/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *