Danh sách thi lại môn “Kỹ năng GQTC Đất đai” thi ngày 22/11/2023 Khoá 25 ngành LKT

Xem thêm  Danh sách thi môn "Tài chính học" thi ngày 10/10/2023 Khoá 27 ngành KT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *