Danh sách thi lại học phần Khoa học quản lý Khoá 26 ngành TM ngày 03/03/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn “Pháp luật trong hành nghề CC, CT, HT, LLTP, QT” thi ngày 8/10/2023 Khoá 25 ngành Luật Kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *