Danh sách thi lại học phần Khoa học quản lý Khoá 26 ngành DL ngày 28/02/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế Vi mô thi ngày 9/10/2023 Khoá 27 ngành TC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *