Danh sách thi lại học phần Kế hoạch hoá lao động Khoá 24 ngày 01/03/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn Tin 2 (2 tín chỉ) Khoá 27 - ngành Công nghệ thông tin (Từ Sơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *