DANH SÁCH THI HA2-K27 (QN,TM,XD,YK,QM) NGÀY 11/04/2023

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 – 2023 học phần Pháp luật đại cương – ngày thi 14.06.2023 – ngành Quản lý nhà nước - Khoá 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *