Thông báo công khai tài chính năm 2019 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Xem thêm  Quy trình v/v Giám sát việc thực hiện và Quy định định kỳ rà soát các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *