Kế hoạch thực hiện rà soát công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ


TikTok Follower PayPal

Xem thêm  Kế hoạch Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Đào tạo, Nghiên cứu KH-CN, Sở hữu trí tuệ, Các dịch vụ hỗ trợ cán bộ, Giảng viên, Nhân viên, Người học của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm học 2017 - 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *