Kế hoạch Rà soát, điều chỉnh đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2017

Xem thêm  Kế hoạch Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Đào tạo, Nghiên cứu khoa học - công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Kết nối và Phục vụ cộng đồng, Các dịch vụ hỗ trợ Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên, Người học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2019 - 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *