demo

Xem thêm  Kế hoạch Khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về Đào tạo, Nghiên cứu KH-CN, Sở hữu trí tuệ, Kết nối và Phục vụ cộng đồng, Các dịch vụ hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN năm học 2018 - 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *