Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023

Tin này bạn quan tâm?

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐẢNG – KHOA LUẬT KINH TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ chính …