Thông báo của Phòng Công tác sinh viên về các Thông tin không chính xác, gây hoang mang trong sinh viên Trường

Tin này bạn quan tâm?

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐẢNG – KHOA LUẬT KINH TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ chính …