Thông báo

Thông báo v/v các tin đăng tin lên website hubt.edu.vn

Kính gửi các đơn vị/ khoa trong toàn trường. Website mới vừa được xây dựng và đi vào hoạt động, các khoa muốn đăng tin lên hubt.edu.vn gửi thông tin về email: anh.tt@hubt.edu.vn  cc cùng email:  tttt@hubt.edu.vn Các tin bài về lịch thi, thông báo sẽ được đăng  ở mục …

Xem tiếp