DS thi lại LKT 3 ngày 6.3.2023 K25 nganh QLKD-(QL1-24)

Xem thêm  Danh sách thi môn HA1 Khoá 27 - lớp QĐ/QM/QN (ngày 05/01/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *