Danh sách thi môn HA3 Khoá 26 – ngành Công nghệ thông tin (ngày 08/01/2023)

Xem thêm  Danh sách thi cuối Học kỳ II năm học 2022 - 2023 học phần HA3 - ngày thi 15.06.2023 - ngành QK, YK - Khoá 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *