Danh sách điểm thi tự luận KNGT ngày 20/12/2019
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Danh sách điểm thi tự luận KNGT ngày 20/12/2019

16:11 - 31-12-2019

sinh viên xem ds thi Tại đây

SV có nhu cầu thi lại - nâng điểm mua phiếu 2 tín chỉ tại phòng Tài vụ và nộp về VP Khoa Triết học A514 trước ngày 8/1/2019

  • tags
Tin khác