PHT Đỗ Quế Lượng và Viện phát triển doanh nghiệp tiếp Đại học Meijo – Nhật Bản trao đổi về Chương trình hợp tác 2 Trường và Toạ đàm về một số nghiên c
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Đỗ Quế Lượng và Viện phát triển doanh nghiệp tiếp Đại học Meijo – Nhật Bản trao đổi về Chương trình hợp tác 2 Trường và Toạ đàm về một số nghiên c

08:30 - 31-10-2018

Thứ Tư 31/10

Sáng

·   8h30 - 9h00: PHT Đỗ Quế Lượng và Viện phát triển doanh nghiệp tiếp Đại học Meijo – Nhật Bản trao đổi về Chương trình hợp tác 2 Trường tại Phòng A205.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Khoa Trung Nhật, Viện HTQT, Đoàn TN

·   9h00 - 11h30: Toạ đàm về một số nghiên cứu về thị trường lao động và ngành công nghệ thực phẩm Nhật Bản của Trường ĐH Meijo – Nhật Bản tại Phòng A204.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Khoa Điện – Điện tử, Cơ – Điện tử, CNTT, QTKD, Kinh tế; Tiếng Anh A1, A2, B1, Khoa Y, Khoa Dược, Điều dưỡng, P.KH&ĐBCL, P.ĐT, P.CTSV, VP; các đại biểu theo giấy mời và các đơn vị khác quan tâm.

  • tags