Tuyển sinh ngành Quản lý Đô thị và Công trình (Mã ngành: 7580106)
Tiếng Việt

Khoa Kiến trúc

Tuyển sinh ngành Quản lý Đô thị và Công trình (Mã ngành: 7580106)

08:56 - 31-07-2018

TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH NĂM 2018 NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH, MÃ SỐ 75.80.106

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG CẤP BẰNG KỸ SƯ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH, CÓ THỂ LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CÁC DOANH NGHIỆP TƯ VẤN, CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT XEM TẠI: http://hubt.edu.vn/tin-tuc/24-07-2018/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chuyen-nganh-ky-su-quan-ly-do-thi-va-cong-trinh-nam-2018/39/5410/

  • tags