Làm gì sau khi tốt nghiệp ngành Môi trường
Tiếng Việt

Khoa Môi trường

Làm gì sau khi tốt nghiệp ngành Môi trường

13:24 - 31-07-2017

LÀM GÌ SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG?

Sau khi học 4 năm, người học được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ Môi trường và Kỹ sư Quản lý Môi trường. Người kỹ sư này có thể làm việc:

- Tại tất cả các doanh nghiệp sản xuất như: Doanh nghiệp chế biến thịt, rau quả, thực phẩm, thép, mỳ chính, sữa, thủy sản, giấy, dệt ...

- Làm việc tại các doanh nghiệp môi trường như: nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý chất thải nguy hại, xử lý ô nhiễm không khí ....

- Làm việc tại các cơ quan quản lý môi trường, thanh tra giám sát môi trường

- Làm việc trong ngành cảnh sát môi trường.

  • tags