Chương trình giao lưu: Đối thoại việc làm cho sinh viên
Tiếng Việt

Khoa Tài chính

Chương trình giao lưu: Đối thoại việc làm cho sinh viên

14:15 - 31-03-2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

 “ĐỐI THOẠI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN”

- Thời gian: Từ 8h00 – 11h00 thứ 4 ngày 05/4/2017

- Địa điểm: Hội trường lớn nhà B, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

PHẦN 1. PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH ĐI THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC

TẬP, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHO SV K18 – KHOA TÀI CHÍNH

1. Mục đích

            - SV nắm được kế hoạch, thời gian đi thực tập và kế hoạch viết báo cáo thực tập

và làm luận văn tốt nghiệp.

            - Định hình cho SV về cơ hội tìm việc trong quá trình đi thực tập.

2. Nội dung

          - Phổ biến kế hoạch đi thực tập.

          - Giới thiệu cho SV nắm được có thể đi thực tập ở đâu? Đơn vị nào? Điều kiện

của đơn vị thực tập?

          - Phổ biến kế hoạch viết Báo cáo thực tậpLuật văn tốt nghiệp cho SV.

PHẦN 2. ĐỐI THOẠI VỀ CƠ HỘI TÌM VIỆC LÀM CHO SV NGÀNH TC

A.  MỤC ĐÍCH

- Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về tình hình việc làm hiện nay tại Việt Nam.

Cơ hội tìm việc làm của SV mới ra trường là như thế nào? Yêu cầu của Doanh

nghiệp Nhà nước, ngân hàng thương mại, các công ty tài chính…… là gì?

- Quy trình tổ chức thi tuyển như thế nào? Yêu cầu SV cần phải đạt được những

yêu cầu gì? Bằng cấp/chứng chỉ nào?

- Giúp các bạn sinh viên nhận thấy được tầm quan trong của việc trao dồi các kỹ

năng mềm (kỹ năng tạo việc làm, viết CV và trả lời phỏng vấn…); sự tự tin, chuẩn

bị tốt hành trang trước khi tốt nghiệp và lựa chọn cho mình nghề nghiệp phù hợp với

năng lực bản thân.

B.  THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI, NỘI DUNG BUỔI ĐỐI THOẠI

I. THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI

1)     Đại diện Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính

2)     Báo lao động

3)     Đại diện Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo nhân sự chủ chốt

4)     Đại diện Công ty Bảo hiểm DaiChi-Life Nhật Bản tại Việt Nam

5)     Đại diện Công ty TNHH Lincoln

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1. Các khách mời sẽ trao đổi về nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực

tài chính trong năm 2017 và các năm tiếp theo (nhu cầu về số lượng, cơ cấu các

ngành nghề cụ thể, yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, cách làm hồ sơ

tuyển dụng, các môn thi tuyển vào từng ngành….) gồm các nội dung sau: 

1)     Giới thiệu khái quát về thị trường lao động tại Việt Nam năm 2017 và những

năm tới ( Báo lao động).

2)     Giới thiệu khái quát về ngành nghề tài chính và nhu cầu tuyển dụng nhân lực

ngành tài chính. (Vụ TCCB – Bộ Tài chính)

3)     Chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng nhân lực và yêu cầu của nhà tuyển dụng đối

với ứng viên (Công ty Bảo hiểm Dai-IChi-Life Nhật Bản tại Việt Nam)

4)     Chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng nhân lực và yêu cầu của nhà tuyển dụng đối

với ứng viên (Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo nhân sự chủ chốt)

5)     Chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng nhân lực và yêu cầu của nhà tuyển dụng đối

với ứng viên (Công ty TNHH Lincoln Việt Nam)

Phần 2. Sinh viên đặt câu hỏi và trao đổi với các diễn giả.

Thông tin liên hệ: KHOA TÀI CHÍNH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ

CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

            - Phòng C103 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

            - Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

  • tags