Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Trần Lưu Trung
Tiếng Việt

Tiến sĩ

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Trần Lưu Trung

15:17 - 30-11-2017

Ngày 25 - 11, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Hội đồng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Lưu Trung do GS.TS. Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

    Description: Hiển thị IMG_6158.JPG

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Lưu Trung. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo Quyết định số 445/QĐ-ĐHKDCNHN-ĐTSĐH ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, gồm: GS.TS. Vũ Văn Hóa - Chủ tịch Hội đồng (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội); GS.TS. Đàm Văn Nhuệ - Phản biện 1 (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội); PGS.TS. Nguyễn Trung Cơ - Phản biện 2 (Học viện Tài chính); PGS.TS. Nguyễn Viết Vượng - Phản biện 3 (Đại học Công đoàn); PGS.TS. Trịnh Khắc Thẩm - Thư ký Hội đồng (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Hồ Phương - Ủy viên (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội); PGS.TS. Vũ Văn Hân - Ủy viên (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội).

    Description: Hiển thị IMG_6176.JPG

GS.TS. Vũ Văn Hóa - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Tên đề tài luận án "Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Đinh Văn Tiến và PGS.TS. Nguyễn Huy Thịnh. Đây là Luận án Tiến sĩ cấp trường đầu tiên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được tổ chức.

   Description: Hiển thị IMG_6200.JPG

Nghiên cứu sinh Trần Lưu Trung bảo vệ Luận án trước Hội đồng.

Ảnh: Trung tâm truyền thông 

Sau khi nghe NCS Trần Lưu Trung trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; mã số: 62341202, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Vũ Văn Hóa - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó Luận án đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

 

Description: Hiển thị IMG_6214.JPG

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công Luận án.

Ảnh: Trung tâm truyền thông

Description: Hiển thị IMG_6234.JPG

NCS Trần Lưu Trung chụp ảnh cùng GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, người đã hướng dẫn luận án Tiến sĩ của tác giả. Ảnh: Trung tâm truyền thông 

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Trần Lưu Trung đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Trần Lưu Trung xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho NCS Trần Lưu Trung.

                                                                                    Thu Hương

                                                                        Trung tâm truyền thông

  • tags
Tin khác