Hội đồng Quản trị họp để thông qua các nội dung
Tiếng Việt

Sự kiện

Hội đồng Quản trị họp để thông qua các nội dung

08:00 - 30-10-2018

Thứ Ba 30/10

8h00

Hội đồng Quản trị họp để thông qua các nội dung sau:

-           Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn 2030.

-     Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính và định giá tài sản của Trường.

-     Báo cáo nhân sự đề nghị bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo.

Thành phần: các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các đại biểu theo giấy mời.

Phòng A204

  • tags