Thông báo về lịch học của các lớp học lại Anh 4-5-6
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh A2

Thông báo về lịch học của các lớp học lại Anh 4-5-6

14:38 - 30-08-2018

Do số lượng sinh viên đăng ký học lại chưa đủ lớp nên VPK Tiếng Anh A2 tiếp tục thu phiếu học lại đến hết tháng 9.

Các lớp học lại Anh 4, 5,6 dự kiến sẽ bắt đầu vào tối thứ Hai (01.10.2018).

  • tags